Category Archives: BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล

small_product (34)

เปรียบเทียบราคา BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ

BRAND'S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล                 

รายละเอียดเกี่ยวกับ BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล

Product details of BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจตามมาตราฐานของกรมปสุสัตว์ นำมาผ่านกรรมวิธีในการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ ด้วยกระบวนการสกัดที่อุณหภูมิและความดันที่สูง รวมทั้งผ่านขั้นตอนในการแยกไขมันออก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้น และรองรับด้วยผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ แช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที
ถ้าแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ  สามารถเช็คราคา  เปรียบเทียบราคาสินค้า  สามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่  th.compare.asia

ขอบคุณที่มา: http://th.compare.asia/product/detail/3359818

small_product (34)

BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล

รายละเอียดเกี่ยวกับ BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล

Product details of BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล BRAND’S ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 70 ซีซี จำนวน 3 โหล ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจตามมาตราฐานของกรมปสุสัตว์ นำมาผ่านกรรมวิธีในการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ ด้วยกระบวนการสกัดที่อุณหภูมิและความดันที่สูง รวมทั้งผ่านขั้นตอนในการแยกไขมันออก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้น และรองรับด้วยผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ แช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที
ถ้าแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

 

เช็คราคาสินค้า

เปรียบเทียบราคาสินค้า